ISO 9001 / ISO 27001

ISO image

EU

Kvalitetu tvrtke Perpetuum Mobile d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom: Unaprjeđenje poslovnih procesa tvrtke Perpetuum Mobile d.o.o.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Perpetuum Mobile kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka Perpetuum Mobile je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 27001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

  • povećanja prihoda od prodaje
  • povećanja prihoda od izvoza
  • očuvanja postojećih radnih mjesta
  • otvaranja novih radnih mjesta
  • optimizacije 9 poslovnih procesa
  • povećanja produktivnosti i smanjenja troškova rada
  • ostvarenja suradnje s novim klijentima
  • tvrtka će steći preduvjete za izlazak na nova tržišta
  • upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se osigurati plan sukcesije
  • primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti

Ukupna vrijednost projekta iznosi 384.793,75 HRK od kojih je 214.437,07 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 13.07.2019. do 13.07.2020.

Kontaktirajte nas: iso@perpetuum.hr

Broj telefona: +385 1 63 90 800


Sadržaj ove pod-stranice isključiva je odgovornost Perpetuum Mobile d.o.o.