Mi radimo
Web trgovine

Greenseeker

Napredno B2B e-poslovanje

u 4 klika

Mi radimo
Web trgovine

Dubrovačke ljetne igre

Vrhunska web stranica za

vodeći festival umjetnosti

Mi radimo
Web stranice

Cedeterija.com

Online glazba uvijek i svugdje

Mi radimo
Web trgovine

Isomer Capital

Prvoklasno web odredište

za europski investicijski fond

Mi radimo
Web stranice

blog

Uvod u CSS varijable
Zvonimir Dimovski
UI/UX designer, React developer

CSS predprocesori (Sass , Less itd...) danas su jedan od glavnih alata koji frontend developeri koriste kako bi bolje organizirali svoj kod, osigurali bolju kompatibilnost kroz razne verzije/inačice browsera i skratili vrijeme razvoja korisničkih sučelja kroz ugrađenu modularnost.